Spotkania

Rozmowy o subregionie sądeckim

24 września br. Dyrektor Marta Mordarska uczestniczyła w Krakowie w ważnym spotkaniu z
Premier Beatą Szydło i Ministrem Andrzejem Adamczykiem. Rozmawiano o ważnych
sprawach dla subregionu sądeckiego – połączeniach komunikacyjnych i programie polityki
społecznej dla Małopolski.

Jak powiedział Prof. Jan Tadeusz Duda „Sejmikowcy wszystkich okręgów łączcie się”.

Share On Facebook
Share On Twitter