Marta Mordarska

O mnie

Rodowita Nowosądeczanka, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, absolwentka podyplomowych studiów SGH w Warszawie – Zarządzanie strategiczne w administracji samorządowej. Była radna Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pracowała w komisjach: Polityki Prorodzinnej i Społecznej, Komisji Kultury, Komisji Rewizyjnej. Członkini katolickiego stowarzyszenia ARKA. W ostatnich latach zrealizowała wiele programów dedykowanych młodzieży, rodzinom, seniorom, osobom niepełnosprawnym, na które pozyskiwała zewnętrzne środki finansowe z budżetów: wojewódzkiego i centralnego. Twórca i współtwórca wielu ważnych projektów dla społeczności lokalnej.
Ekspert ds. polityki społecznej. Przez wiele lat Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nowym Sączu.
Ekspert w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Zaangażowana w inicjatywy na rzecz rozwoju i doposażenia Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu.
Zasiadała w Radzie ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Pracowała jako członek Rady Społecznej Sądeckiego Szpitala.
Pomysłodawczyni i przewodnicząca kapituły konkursu wspierającego początkujących przedsiębiorców „Mój sposób na biznes”.

Zwyciężczyni plebiscytu „Sądeczanin Roku” w 2013 roku.
Odznaczona i wyróżniona wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Głuchych. Wyróżniona za zasługi dla rzemiosła i kupiectwa sądeckiego. W 2017 oku uhonorowana Aniołem Interwencji Kryzysowej.

Aktualnie dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON.
Mężatka, matka dwóch synów.